Floating

En underbart välgörande upplevelse där total avslappning och harmoni möts. Behandlingen går till så att man lägger sig i en äggformad tank med drygt 34 grader varmt vatten som även innehåller välgörande salt vilket in sin tur gör att man flyter.

 

En behandling pågår vanligen i 45 minuter. Under de sista 20 minuterna övergår hjärnan ofta från alfa eller beta hjärnvågor till theta. Det samma sker strax innan man somnar och vaknar, men i flyttanken kan det pågå i flera minuter utan att man förlorar medvetandet. Detta är nyttigt för kreativitet, problemlösning och inlärning. Ju oftare tanken används, desto längre blir thetaperioderna.

 

Undersökningar har visat att floating är effektivt i fråga om stressrelaterad smärta och ångest.

 

Floating har visat sig vara nyttigt inte bara får personer med kliniska problem utan ger generellt minskad stress och ökad kreativitet. Det har också påvisats hjälpa för personer som lider av kronisk muskelspänningar i ryggen och nacken.

 

Pris 220 kr

 

Erbjudandet!! Fem - gång - kort 950 kr